13 چهارشنبه

1400/5/13


نظریه مشورتی93/12/26
189 3/25/2015 4:17:11 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ( به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه مشورتی تا مورخه94/02/08
223 5/6/2015 8:42:39 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه ، به نقل از روزنامه رسمی؛

نظریه مشورتی تا مورخه 94/03/11
240 6/1/2015 10:01:48 AM
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نقل از روزنامه رسمی؛

نظریه مشورتی تا مورخه 94/03/19
242 6/9/2015 11:53:44 PM
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه‌های مشورتی تا مورخه 94/03/20
244 6/13/2015 12:33:22 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه (به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه های مشورتی تا مورخه 94/04/21
257 7/15/2015 12:03:24 PM
آخرین نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا تاریخ 94/04/21 (به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه های مشورتی تا مورخه 94/05/07
270 7/30/2015 10:49:57 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه( به نقل از روزنامه رسمی )

* نظریه های مشورتی تا مورخه 94/05/13
277 8/10/2015 7:34:09 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه( به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
288 8/26/2015 11:44:52 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تا مورخه دوم شهریور ماه نود چهار ( به نقل از روزنامه رسمی)

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
324 9/26/2015 10:33:29 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه یک مهر نودو چهار( به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
332 10/5/2015 2:12:52 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تا مورخه ۲۶ شهریور ۱۳۹۴ ( به نقل از روزنامه رسمی )

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائيه
364 11/23/2015 7:43:51 PM
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه، تا دوم آذر ماه نود و چهار ( به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
370 12/1/2015 8:06:17 PM
نظریههای مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه، تا پنجم آذر نود وچهار( به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
374 12/9/2015 7:41:04 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به نقل از روزنامه رسمی ( تا مورخه 1394/09/16)

* نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
376 12/22/2015 7:49:06 PM
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه تا مورخه 01/10/1394 (به نقل از روزنامه رسمی)

* نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه
377 12/25/2015 12:26:54 PM
* نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه تا مورخه 1394/10/03 ( به نقل از روزنامه رسمی)

*رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
392 1/21/2016 7:41:52 PM
رأی وحدت رویه شماره۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است به نقل از روزنامه رسمی)

*رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
393 1/21/2016 7:46:54 PM
رأی وحدت رویه شماره۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تأیید آراء شعب سی و هشتم و چهل و چهارم دیوان عالی کشور به دلیل انطباق با ماده۴ قانون مدنی در خصوص آراء محکومیت مرتکبین جرایم موادمخدر (به نقل ازروزنامه رسمی)

*آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده
394 1/21/2016 7:56:09 PM
آیین‌نامه اجرایی شیوه نگهداری اموال توقیف شده (به نقل از روزنامه رسمی)

*آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان
395 1/21/2016 8:11:16 PM
آیین‌نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان (به نق از روزنامه رسمی)

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
396 1/21/2016 8:18:17 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه (به نقل از روزنامه رسمی تا مورخه یک بهمن نود و چهار)

آیین‌نامه اجرایی از قانون تخلفات رانندگی
405 2/6/2016 7:04:27 PM
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱) ماده (۱۵) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی (به نقل از روزنامه رسمی)

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
413 2/14/2016 5:21:53 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1394/11/24 (به نقل از روزنامه رسمی )

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
414 2/17/2016 10:24:03 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1394/11/27 (به نقل از روزنامه رسمی)

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
416 2/18/2016 3:21:27 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1394/11/29 (به نقل از روزنامه رسمی)

معافیت افراد تحت پوشش از هزینه دادرسی
420 3/8/2016 8:46:14 PM
معافیت افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه دادرسی

آیین نامه قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
421 3/8/2016 8:50:31 PM
آیین نامه اجرایی ماده (۶۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران( به نقل از روز نامه رسمی)

اصلاح آیین‌نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
422 3/8/2016 8:55:05 PM
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب۱۳۷۵ (به نقل از روزنامه رسمی)

*صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی
426 3/8/2016 9:10:24 PM
بخشنامه شماره ۱۰۰/۸۳۱۶۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ درخصوص صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی به دعاوی موضوع قانون حمایت خانواده (به نقل از روزنامه رسمی)

*قیمت دیه کامله
429 3/13/2016 6:56:29 PM
از سوی آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه طی بخشنامه ای قیمت دیه کامله در ماه های غیرحرام از ابتدای سال 1395 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور ابلاغ شد؛

*رای وحدت رویه 747
432 3/17/2016 1:23:02 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مطالبة بهای اراضی تصرّفی شهرداری‌ها (به نقل از روزنامه رسمی)

*نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
435 3/27/2016 7:15:00 PM
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه تا مورخه 1394/12/27

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
447 4/2/2016 1:14:26 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تامورخه 1394/01/11 (به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
448 4/4/2016 11:46:41 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1395/01/16 ( به نقل از روزنامه رسمی)

آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگارکشور
451 4/16/2016 11:28:23 AM
آیین‌نامه اجرایی قانون جامع حد نگار(کاداستر) کشور؛ به نقل از روزنامه رسمی

آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی
452 4/16/2016 11:29:47 AM
آیین نامه شیوه اجرای قرارهای نظارت و تأمین قضایی ( به نقل از روزنامه رسمی)

اصلاح ماده ۳۴ آ. ا .ق .ت. د . ع وانقلاب
453 4/16/2016 11:32:58 AM
اصلاح ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
454 4/16/2016 11:34:51 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1395/01/25 ( به نقل از روزنامه رسمی)

آیین نامه اجرایی خدمات رسانی به ایثارگران
457 4/24/2016 11:05:20 AM
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

آیین‌نامه اجرایی بهبود مستمر محیط کسب و کار
458 4/24/2016 11:07:25 AM
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

یکنواختی در اخذ هزینه دادرسی
470 5/30/2016 7:00:47 PM
بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۲۳۹۷/۹۰۰۰ مورخ ۴/۳/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳»

توصیه فرمانده ارشد سپاه به روحانی
502 6/8/2016 12:49:55 AM
کسانیکه گفتند فلان کار را کردیم که جنگ نشود، توبه کنند/برخی سعی در انحراف مردم داشتند؛ احتمال جنگ از سوی آمریکا کذب است/ سالهاست اجازه عبور شناورهای نظامی آمریکا و متحدینش از برخی آبراه‌ها را نمی‌دهیم

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸
523 6/27/2016 4:56:12 AM
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی اشخاص به طرفیت اداره ثبت احوال به خواسته صدور شناسنامه

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹
524 6/27/2016 4:58:39 AM
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مورد صلاحیت مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به جرایم مرتکبان حمل چوب جنگلی غیرمجاز

«یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی»
532 7/7/2016 3:59:24 PM
اصلاحیه شماره ۱۰۰/۲۰۶۴۱/۹۰۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی»

رهبر معظم انقلاب اسلامی
533 7/7/2016 4:04:19 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در خطبه‌های نماز عید سعید فطر و دیدار با مسئولان نظام بیان کردند:پدیده زشت دریافتهای نامشروع، نتیجه ترویج تجمل و اشرافی‌گری /وظیفه مسئولان، عزل و مجازات متخلفان و بازگرداندن اموال به بیت‌المال است /ملت ایران در مقابل همه دشمنان می‌ایستد و مسئله فلسطین را زنده می‌کند

رأی وحدت رویه
537 7/13/2016 10:41:26 AM
رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی

نظریه مشورتی
545 8/3/2016 7:05:34 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه (به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه مشورتی
546 8/7/2016 8:01:35 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه به نقل از روزنامه رسمی تا مورخه 1395/05/16

آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن
547 8/9/2016 8:23:36 PM
آیین‌نامه معاملات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به نقل از روزنامه رسمی

بخشنامه معرفی یک نفر قاضی
549 8/13/2016 11:50:00 AM
بخشنامه شماره ۱۰۰/۲۸۷۹۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص «معرفی یک نفر قاضی برای عضویت در هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین»

آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی
550 8/13/2016 11:51:28 AM
آیین‌نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی (به نقل از روزنامه رسمی)

نظریه‌های مشورتی
551 8/13/2016 11:54:00 AM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه تا مورخه 1395/05/23( به نقل از روزنامه رسمی)

سردار فدوی فرمانده نیروی دریایی
553 8/13/2016 1:07:01 PM
برخی مسؤولان هنوز هم مبانی انقلاب را باور ندارند/ می‌گویند برای حل مشکلات با شیطان تعامل کنید/آمریکایی‌ها که زور را به خوبی می‌فهمند، اعتقاد دارند که توان انقلاب اسلامی از آمریکا بیشتر است و ما این اتفاق را هر روز در دریا می‌بینیم.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
555 8/13/2016 1:10:47 PM
برخی نگاه‌ها دل رهبری را خون کرده/ نفوذ بعد از برجام و فضای دست‌دادن و خندیدن جدی شده است/رهبر معظم انقلاب در یک سال اخیر نسبت به نفوذ دشمن در انقلاب هشدار دادند چون این خطر وجود دارد و این بعد از برجام و فضای دست‌دادن و خندیدن جدی شده است.

نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس
559 8/20/2016 8:28:59 PM
نامه رهبر انقلاب به رئيس مجلس براي اصلاح قراردادهاي نفتي

رهبر معظم انقلاب اسلامی
563 8/21/2016 6:29:05 PM
اوایل فتنه به یکی از سران فتنه گفتم شما در ظاهر با نظام هستید اما بدانید که مدیریت این جریان به دست بیگانگان می‌افتد/ اگر خوشبینانه به ماجرا بنگریم حرف اینجانب را نفهمیدند / برخی می گویند یک حرفی آن موقع زده شده، بگذریم؛ اما باید توجه داشت که اگر در طرفداری از کسی حرفی زده می شود که مخالف مواضع اوست، آن شخص باید اعلام مخالفت کند.

اظهارات علامه مصباح
566 9/1/2016 1:16:05 AM
اظهارات علامه مصباح پیرامون گرایش برخی مسئولین به سکولاریسیم و پلیس نظام غیراسلامی

سیاست‌های کلی خانواده
569 9/3/2016 12:52:21 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی خانواده را ابلاغ کردند / ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان / ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان

آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات
570 9/3/2016 8:43:43 PM
آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات ( به نقل از روزنامه رسمی )

رئیس قوه قضاییه
575 9/18/2016 12:00:03 AM
بخشنامه "ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها" از سوی آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صادر شد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی
577 9/19/2016 11:41:14 AM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار فرماندهان سپاه پاسداران تأکید کردند: بی اعتمادی مطلق به امریکا، نتیجه عقلانیت ناشی از فکر و تجربه / هیچ عاقلی نیروی دفاعی را کنار نمی گذارد؛ تنها عامل رفع تهدید اقتدار نظامی است / باز کردن راه مذاکره با امریکا نه تنها زمینه‌ساز نفوذ بلکه مانع پیشرفت کشور است

رئیس مجلس خبرگان
578 9/29/2016 11:04:49 PM
آیت‌الله جنتی در نشست مشترک اعضای هیأت رئیسه مجلس خبرگان: با تجربه برجام،مذاکره و اعتماد دوباره به غرب وطن فروشی است/برخورد لازم با مسئله فیش های نجومی صورت نگرفته/رهبری فتنه‌ جدید را در نطفه خاموش کردند

قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا
579 10/15/2016 9:27:22 AM
اصلاح تبصره (۲) ماده (۱۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری

رهبر معظم انقلاب اسلامی
580 10/16/2016 5:37:09 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند: شفاف‌سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی و اعمال نظارت دقیق بر آن / تأکید بر تعهد به اسلام و قانون اساسی و سلامت اخلاقی- اقتصادی در شرایط داوطلبان / ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی

رهبر معظم انقلاب اسلامی
581 10/20/2016 12:02:17 AM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان علمی مطرح کردند؛ ایران پیشرفته و شریف، نیازمند نسل جوانی شجاع،تحصیل‌کرده و انقلابی / طرح‌های هوافضا، ماهواره و هسته‌ای مطلقاً نباید کُند، نیمه‌تعطیل یا متوقف شوند / انتخابات امریکا و موضوعات مطرح در آن نمونه آشکار از نتایج نبود معنویت است

رای وحت رویه 750
583 11/6/2016 6:10:40 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد .

رای وحت رویه 751
584 11/6/2016 6:14:35 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره به استثناء تبصره ماده۳ و ماده۸ و بند ب ماده ۹ قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات استفاده از ماهواره در حکم قاچاق نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی است .

رای وحت رویه 752
585 11/6/2016 6:16:01 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: مرجع صالح برای حل‌اختلاف دادگاههای واقع در حوزه قضایی یک استان دادگاه تجدیدنظر همان استان است .

رای وحت رویه 753
586 11/6/2016 6:17:42 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: عزل و تعیین قیّم جدید و تعیین قیّم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدواً تعیین قیم کرده است .

سخنان صریح رحیم پور ازغدی
588 11/13/2016 12:08:29 AM
سخنان صریح رحیم پور ازغدی در نماز جمعه قم/صاحبان فیش‌های نجومی و عاملان اختلاس‌های میلیاردی در نماز جمعه‌ها شلاق بخورند/شهر قم برای ادامه یافتن انقلاب باید خودش را تکان دهد/باید به سیره امام علی(ع) عمل کرد، اگر مدیری دروغ می‌گوید، باید در نماز جمعه آبروی او را ببریم؛

تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
589 11/17/2016 1:28:24 PM
تصویب‌نامه در خصوص تعدیل مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده (۲۷) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب ۱۳۹۲ـ

آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری
590 11/17/2016 1:32:38 PM
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری توضیح ضروری روزنامه رسمی کشور: آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری صرفاً پس از تصویب هیأت محترم وزیران و تأیید ریاست محترم قوه قضائیه قابلیت اجرایی دارد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
591 11/17/2016 1:34:39 PM
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ( به نقل از روزنامه رسمی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی
592 11/17/2016 1:43:09 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم استان اصفهان:امریکا همان امریکاست و نتیجه انتخابات آن برای ما فرقی نمی‌کند / مسئولان باید اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی را جلوی چشم مردم قرار دهند/ باید بر اصول انقلاب یعنی همان وصیت‌نامه و بیانات امام(ره) ایستادگی کرد

آیت الله عاملی امام جمعه اردبیل
593 11/19/2016 10:40:11 AM
آیت‌الله سیدحسن عاملی‌ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اردبیل:افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران مصداق بارز احیای لانه جاسوسی آمریکاست / بسیج شاهکار حضرت امام (ره) و جاذبه قدرت روحی ایشان برای استفاده از توان مردمی در حل مشکلات کشور و انقلاب است.

آیین نامه چگونگی هزینه وجوه
594 11/19/2016 7:27:50 PM
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق النظاره و میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال ۱۳۹۵

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
595 11/19/2016 7:31:27 PM
قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی ( به نقل از روزنامه رسمی)

آیت الله مصباح یزدی:
604 11/21/2016 12:29:13 AM
آیت الله مصباح یزدی: برخی حاضرند احکام اسلامی پایمال شود اما ریاست‌شان حفظ شود/ اینها مفسد هستند اما می گویند ما اصلاح طلبیم و می خواهیم اوضاع آرام باشد!

رأی شماره ۵۶۳ دیوان عدالت اداری
608 12/15/2016 11:53:34 AM
رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شاکی و تأمین‌اجتماعی برای الزام به پرداخت حق بیمه و قبول آن توسط تأمین‌اجتماعی، پیش از بررسی موضوع در سازمان تأمین اجتماعی، در دیوان عدالت اداری قابل استماع نیست

اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
609 12/15/2016 11:55:13 AM
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی (به نقل از روزنامه رسمی)

عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان
610 12/16/2016 2:03:40 PM
در آستانه فرا رسیدن میلاد حضرت محمد مصطفی (ص)و امام جعفر صادق(ع)صورت گرفت؛ موافقت رهبر انقلاب با عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان

فرمانده کل سپاه پاسداران
611 12/17/2016 12:30:33 PM
لطمه و صدمه ما بیشتر از دشمنان داخلی است تا خارجی/ بسیاری از مسئولان نسبت به تجزیه و تحلیل فتنه 88 موضع ندارند

دکتر میرکاظمی
613 12/17/2016 12:41:59 PM
زمانی بود که به جای اراده مردم ، سفارت ها برای این کشور تصمیم گیری می کردند؛ آیا عده ای می خواهند ما به آن زمان بازگردیم؟/ این آقایان برای اینکه برجام را جا بیندازند قیمت نفت را پایین آوردند تا بگویند چاره ای جز برجام نداریم

زاکانی: نماینده پیشین مجلس
614 12/17/2016 12:45:00 PM
صادقی آماتور سیاسی است/فتنه ۸۸ محصول ۱۰ سال برنامه‌ریزی دشمنان علیه ایران بود؛ وی تشکیل جبهه مردمی دفاع از حقوق ملت را خواستار شد و گفت: باید قوه قضائیه محاکمه مهدی هاشمی را تکمیل کرده و جعبه سیاه کرسنت باید باز شود.

آئین نامه
617 12/25/2016 7:45:11 PM
آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه «آیین نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیون ­های استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» را ابلاغ کرد.

دستورالعمل
618 12/28/2016 5:30:28 PM
دستورالعمل فوریت‌های قضایی و نحوه عملکرد واحد کشیک ( به نقل از روزنامه رسمی)

آیین‌نامه اجرایی
619 12/28/2016 5:39:18 PM
آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف ( به نقل از روزنامه رسمی)

رهبر معظم انقلاب اسلامی
620 1/3/2017 12:18:18 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار نخبگان و دانشجویان بسیجی مدال‌آور دانشگاه شریف: جوانان مؤمن و انقلابی را بسیار دوست دارم و از آنان پشتیبانی میکنم / لزوم ثبات و ایستادگی در راه انقلاب و حرکت جهادی در مسیر آرمانها / از افراد متزلزل در راه دین و انقلاب باید حذر و پرهیز کرد

رهبر معظم انقلاب اسلامی
621 1/8/2017 5:10:01 PM
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران نفر از مردم قم: وظیفه مهم مسئولان و مردم تقویت عوامل اقتدار ملی و شناخت دشمن است / نباید مردم دچار مشکلات اقتصادی مانند بیکاری و رکود باشند و مسئولان فقط حرف بزنند / بگومگوهای اخیر تمام می‌شود اما همه باید قدر قوه قضائیه شجاع و قاطع را بدانند

وحدت رویه دیوان عدالت
622 1/28/2017 11:54:54 AM
رأی شماره 870/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ۸۷۰ ـ ۲۶/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل‌شده به زمان تصویب آن

وحدت رویه دیوان عدالت اداری
623 1/28/2017 11:59:01 AM
رأی شماره۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرار رد اعاده دادرسی صادر شده از شعبه بدوی دیوان قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است

وحدت رویه دیوان عالی کشور
624 1/28/2017 12:04:01 AM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴هیأت عمومی دیوان عالی کشور باموضوع: قرار منع تعقیب دادسرا در جرائم مذکور در ذیل ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تأیید در دادگاه کیفری یک قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است

وحدت رویه دیوان عدالت اداری
625 1/29/2017 11:11:01 AM
رأی شماره‌های ۷۴۲ الی ۷۴۴ و ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ضرورت درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت

بخشنامه قوه قضائیه
626 1/29/2017 11:15:01 AM
بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص تبصره الحاقی به ماده ۳۴۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری

قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء
633 2/1/2017 2:07:01 PM
قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) برای بازسازی پلاسکو اعلام آمادگی کرد

رأی وحدت رویه
634 6/1/2017 5:50:01 PM
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی

رأی وحدت رویه
635 6/1/2017 5:55:01 PM
رأی وحدت رویه شماره۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

نظریه‌های مشورتی
637 7/1/2017 5:57:01 PM
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

رهبر معظم انقلاب اسلامی
648
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار پر شور هزاران نفر از مردم آذربایجان: ۲۲ بهمن امسال برای انقلاب و ایران اسلامی مایه آبرو شد/ مردم گله‌مندند؛ مسئله بیکاری، رکود و گرانی مهم است؛ مسئولان بگویند چه کرده‌اند؟/ اقیانوس عظیم مردم متحد است و با افرادی که به عاشورا اهانت کردند آشتی نمی‌کنند