14 پنج‏شنبه

1400/5/14


تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دائر و تشخیص بائر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است که این کار توسط کمیسیون مربوطه انجام می­گردد. وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است نظریه خود را در تشخیص نوع زمین، اعم از آنچه تاکنون صادر نموده و به آن اعتراض نشده یا نظریه ای که بعداً صادر می­نماید به مالکین اعلام نماید. ممکن است شخص دلیلی مبنی بر این که زمین سابقه عمران داشته است و بایر نبوده است و یا دلایلی مبنی بر اینکه وی مالک زمین بوده است ارائه نماید. همچنین ممکن است فردی که خارج از کشور بوده، پس از بازگشت با رأی کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیتش مواجه ­شود، در این صورت معترض به رای کمیسیون با تقدیم دادخواست می تواند ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای ابطال رای کمیسیون ماده 12 مبنی بر ابطال سند مالکیت

- تصویر مصدق رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری (اختیاری)*
- تصویر مصدق مدارک مبنی بر بطلان رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- ساير دلايل و مستندات