14 پنج‏شنبه

1400/5/14


حجر به معنی عدم توانایی شخص در اداره امور خود یا منع شخص به حکم قانون می باشد. محجورین در قانون مدنی سه دسته اند: صغار، افراد غیر رشید و مجانین. قانونگذار در ایجاد ممنوعیت برای محجور اهدافی دارد از جمله حمایت از منافع شخص محجور و حمایت از دیگران. قانونگذار با منع محجور از انجام دادن اعمال حقوقی و واگذاری مسئولیت به ولی و قیم، از اموال و حقوق مالی او نگهداری و هر گونه ضرری را از وی دفع می­کند. به علاوه از این طریق مصلحت طلبکاران مراعات و ضرر نیز از آن­ها دفع می­گردد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای حجر

- تصویر مصدق نظريه پزشک (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- استعلام از پزشکی قانونی
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات