13 چهارشنبه

1400/5/13


قانونگذار برای آنکه افراد را شایسته تصرف در اموال و حقوق مالی خود بشناسد شروطی را ضروری دانسته است. این شروط عبارتند از عقل، بلوغ و رشد. افرادی که فاقد هر یک از این شروط باشند را محجور به معنای ممنوع از تصرف در اموال و حقوق مالی می شناسند. محجورین سه دسته­اند؛ صغار، سفها و مجانین. صغیر به کسی اطلاق می­شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده است. سفیه شخصی است که تصرفات مالی او عاقلانه نیست و مجنون کسی است که قوه و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. هر یک از این محجورین هرگاه شرایط مذکور را بدست آورند از آن­ها رفع حجر خواهد گردید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای رفع حجر

- تصویر مصدق دادنامه مربوط به صدور حکم حجر (اختیاری)
- تصویر مصدق نظریه پزشک قانونی (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- تحقیقات محلی
- استماع شهادت شهود و مطلعین
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات