13 چهارشنبه

1400/5/13


تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند. اصل بر آن است که زن و مرد در زیر یک سقف زندگی را بگذرانند و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. در صورتی که زوج از تهیه مسکن جداگانه برای همسر خود کوتاهی کند زوجه می­تواند الزام وی را از دادگاه تقاضا نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوایالزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات