14 پنج‏شنبه

1400/5/14


نوشته­ای كه اداره مالکیت صنعتی دال بر ثبت اختراع به متقاضی یا وكیل قانونی او می دهد ورقه اختراع یا سند ثبت اختراع یا گواهی ثبت اختراع نامیده می­شود. در مواردی که اختراع جدید نباشد و برای آن ورقه صادر شده باشد یا وقتی که اختراع مربوط به طریقه­های علمی محض بوده و عملا قابلیت استفاده در صنعت و کشاورزی را نداشته باشد همچنین وقتی که از تاریخ صدور ورقه اختراع پنج سال گذشته باشد و به موقع استفاده عملی گذاشته نشود و زمانی که اختراعی مخالف با شرایط اختراع قابل ثبت باشد هر ذینفعی می­تواند تقاضای بطلان ورقه اختراع را از دادگاه نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال ورقه اختراع

- تصویر مصدق ورقه اختراع (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات