انتقال منافع هنگامی صورت می­گیرد که مستأجر تمام منافع خود را در یک خانه اجاره ای به شخص دیگری منتقل می­ نماید. در مواردی که اجاره مقید به انتفاع شخص مستاجر باشد، بدین گونه که تنها او بتواند مالک منافع و متصرف عین باشد، یا حق انتقال به غیر بطور صریح از مستاجر سلب شود مالکیت او نسبت به منافع کامل نیست و نمی تواند آن را به دیگری منتقل سازد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تجویز انتقال منافع به غیر

- تصویر مصدق قرارداد اجاره (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات