14 پنج‏شنبه

1400/5/14


موارد عزل امین عبارت است از؛ در صورتی که معلوم شود امین فاقد صفت امانت بوده و یا این صفت از او سلب شود، اگر امین مرتکب جنايت و يا مرتکب يکي از جنحه‌هاي سرقت، خيانت در امانت، کلاهبرداري، اختلاس، هتک‌ ناموس، منافيات عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگي به‌تقصير يا تقلب‌ شده و به موجب حکم قطعي محکوم گردد، حبس امین به علتی غیر از علل فوق که بدين جهت نتواند امور مالي مولي‌عليه را اداره کند، اعلان ورشکستگی امین، عدم‌لياقت يا توانايي امین در اداره ‌اموال مولي‌عليه، اگر امین مجنون يا فاقد رشد گردد، هرگاه امین در امور مربوطه به اموال مولي‌عليه يا جنحه يا جنايت نسبت به شخص او مورد تعقيب مدعي‌العموم واقع شود، هرگاه زن بي‌شوهري ولو مادر مولي‌عليه که به سمت امین معين شده است اختيار شوهر کند، اگر امین ازدواج خود را در مدت مقرر به‌ مدعي‌العموم يا نماينده او اطلاع ندهد مدعي‌العموم مي‌تواند تقاضاي عزل او را نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای عزل امین

- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)*
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- درخواست استعلام
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهود و مطلعین
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- اتیان سوگند
- سایر دلایل و منضمات