13 چهارشنبه

1400/5/13

گزارش اجرای احکام مدنی گزارش دادگاه کیفری گزارش احکام کیفری
گزارش حقوقی گزارش جزایی گزارش خانواده گزارش تجدید نظر
حقوقی جزایی تجدید نظر دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور
قراردادعقود معین قرارداد متفرقه شکایت لایحه


متن آماده‫ و تنظیم شده وکالتنامه برای چاپ کانون قوه قضائیه


متن آماده‫ و تنظیم شده وکالتنامه برای چاپ کانون دادگستری


اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری


اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی


بیع قطعی ملک


صلح حقوق سرقفلی


قرارداد مزارعه


قولنامه انتقال ملک


« بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري »


این اجاره خط موجر(صاحب سرقفلی) و مستاجر


مبایعه نامه قطعی خودرو


انجام خدمات


(ترخيص كالا)


(قرارداد چاپ كتاب)


(مشاركت در ساخت بنا)


قرارداد كار موقت


قرارداد راننده و تعهد ایاب و ذهاب دانش آموزان مدرسه


انتقال مال غیر


ایراد ضرب جرح عمدی و سلب آسایش


ایراد ضرب جرح عمدی وتهدید به قتل وزور گیری مدارک


ترک نفقه


تصرف عدوانی وممانعت از حق


تصرف و تخریب نهر اختصاصی اشتراکی وسیله لوله


سلب آسایش و ایجاد مزاحمت وتهمت


سلب آسایش و ایجاد مزاحمت


سلب آسایش و توهین وتهدید به قتل


خیانت در امانت


لایحه دفاعیه زوج جهت تعدیل اقساط مهریه ۱۳۹۱


((استشهاد محلي در خصوص اعسار از پرداخت مهریه)) (2)


((استشهاد محلي در خصوص اعسار از پرداخت مهریه))


«استشهادیه محلی در خصوص عدم تمکین زوجه»


استشهاد محلي در خصوص عدم پرداخت نفقه


استشهاد محلي در خصوص عسر و حرج


استشهادیه محلی تقسیط محکوم به


استشهادیه اعسار از هزینه دادرسی


در خواست عفو یا تخفیف مجازات


تایید دستور عدم پرداخت چک از سوی دادگاه


در خواست اجرای محکومیتهای مالی، ماده 2 ق.ن.ا.م.م


در خواست صدور اجرائیه