14 پنج‏شنبه

1400/5/14


متعه یا نکاح منقطع یا ازدواج موقت نوعی از ازدواج است که در آن عقد ازدواج برای مدت معین و محدودی با مهریه‌ای معلوم، بین زن و مرد بسته می‌شود و با پایان آن، رابطه زوجیت خود به ‌خود منقضی می‌شود. ازدواج موقت با بذل مدت توسط شوهر نیز، منحل می­شود. بذل مدت عبارت است از واگذاری بقیه مدت ازدواج موقت، یعنی شوهر می­تواند مدتی را که باقی مانده است به زن ببخشد. در صورتی که زوجه ادعا کند که دوام زوجیت موجب عسر و حرج وی است در صورت صحت ادعا و احراز عسروحرج توسط دادگاه، حکم به الزام زوج به بذل مدت باقی مانده از ازدواج موقت را صادر می­نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به بذل مدت متعه

- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات
- تحقیقات محلی