14 پنج‏شنبه

1400/5/14


عقد باطل عقدی است که فاقد شرایط صحت عقد لازم است. عقد باطل مانند این است که هیچ عقدی وجود نیافته باشد. مواردی که باعث بطلان نکاح می­شود عبارت است از؛ ازدواج با هم جنس، نداشتن قصد برای نکاح (ازدواج صوری)، شوهر داشتن و یا عدم رعایت عده(عده طلاق یا وفات)، ازدواج دائم پنجم مرد، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان، لعان (یعنی شوهر به زن نسبت زنا دهد یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند)، ازدواج در حالت احرام، ازدواج با محارم (محارم نسبی، سببی و رضاعی).
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای بطلان نکاح

- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند