14 پنج‏شنبه

1400/5/14


شرکت ها به منظور تامین منابع مورد نیاز خود در طرح­های توسعه­ای یا پاسخگویی به نیاز خود در نقدینگی اقدام به افزایش سرمایه می­ نمایند. برای افزایش سرمایه شرایطی که در قانون پیش بینی شده است باید رعایت شود از جمله؛ اعلاميه پذيره‏ نويسى سهام جديد که بايد علاوه بر روزنامه كثير الانتشارى كه آگهى‏ هاى شركت در آن منتشر مى‏ گردد اقلا در دو روزنامه كثير الانتشار ديگر آگهى شود و نيز در بانكى كه تعهد سهام در نزد آن به عمل مى‏آيد در معرض ديد علاقه‏مندان قرار داده شود. همچنین پذيره‏ نويسى سهام جديد به موجب ورقه تعهد خريد سهم بايد شامل مواردی باشد از جمله؛ نام و موضوع و مركز اصلى و شماره ثبت شركت، سرمايه شركت قبل از افزايش سرمايه ، مبلغ افزايش سرمايه ،شماره و تاريخ اجازه انتشار اعلاميه پذيره‏ نويسى سهام جديد و مرجع صدور آن، تعداد و نوع سهامى كه مورد تعهد واقع مى‏شود و مبلغ اسمى آن، نام بانك و شماره حسابى كه بهاى سهم در آن پرداخته مى‏ شود، هويت و نشانى كامل پذيره‏ نويس. حال چنانچه در خصوص افزایش سرمایه، شرایط مقرر در مواد 292 قانون تجارت مصوب 1311 رعایت نگردد، می­ توان درخواست ابطال صورت جلسه افزایش سرمایه را از دادگاه تقاضا نمود.
مدارك و منضمات مورد نياز
- تصوير مصدق صورت جلسه افزايش سرمايه (اختیاری)*
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات