14 پنج‏شنبه

1400/5/14


اهداي جنين يعني واگذاري داوطلبانه و رايگان يك يا چند جنين حاصل از باروري آزمايشگاهي يك زوج سالم به يك زوج نازا. اهدا­کنندگان می‌بایست زن و شوهر بوده و دارای سلامت جسمی و روانی و ضریب هوشی مناسب باشند و به طور داوطلبانه و با رضایت کامل این کار را انجام دهند. اهدا­شوندگان می‌بایست زوجی نابارور و ایرانی باشند که تقاضای مشترک خود را به دادگاه خانواده ارائه کرده­اند. دادگاه در صورت احراز شرايط مجوز دريافت جنين را صادر مي‌كند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اهداء جنین

- تصویر مصدق سند ازدواج (اجباری)
- تصویر مصدق گواهی پزشک (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات
- استعلام نظر پزشکی قانونی