13 چهارشنبه

1400/5/13


با خروج صغیر یا مجنون از کشور چنانچه حضانت طفل با یکی از والدین باشد حق ملاقات طرف مقابل ساقط می شود، لذا پدر یا مادری که حضانت به عهده او است باید اجازه خروج صغیر یا مجنون از کشور را از دادگاه بگیرد. علاوه بر این زنان متأهل برای خروج از کشور نیاز به اذن شوهر و دختران مجرد نیز نیاز به اذن پدر دارند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای صدور اجازه خروج از کشور

- تصویر مصدق سند طلاق (اجباری)
- تصویر مصدق شناسنامه (جباری)
- تصویر مصدق قیم نامه، وصیت نامه یا حکم حضانت (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقيقات محلي
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات