13 چهارشنبه

1400/5/13


ورقه سهم، سند قابل معامله­ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد. در شرکت­های سهامی عام صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی­توان خلاف آن را مقرر کرد. اما در شرکت­های سهامی خاص، آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده ولی می­توان این آزادی را محدود کرد. طرفین انتقال که متضرر یا ذی­نفع در دعوی هستند می­توانند بنا به مورد، الزام انتقال­دهنده را با رعایت مقررات قانونی از دادگاه تقاضا نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به انتقال سهم یا سهام شرکت

- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات