13 چهارشنبه

1400/5/13


نسب ناشی از نکاح، نسب مشروع است. برای اثبات نسب مشروع باید رابطه زوجیت، نسب مادری و نسب پدری ثابت شود. رابطه زوجیت با هریک از ادله اثبات دعوی یعنی اقرار، سند، گواهی، امارات قضایی و سوگند امکان پذیر است. در اثبات نسب مادری باید وضع حمل زن و هویت طفل اثبات شود و نسب پدری را می­توان به وسیله اماره فراش، شهادت، آزمایش خون وعوامل ارثی اثبات کرد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور حکم اثبات نسب

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- معرفی به پزشکی قانونی
- ساير دلايل و منضمات