13 چهارشنبه

1400/5/13در مواردی ممكن است حق حضانت والدين به دلايل قانوني ساقط شود. در این صورت شخصی که حضانت از وی سلب شده است موظف به استرداد طفل می­باشد. اين موارد طبق قانون مدني عبارت از جنون هر كدام از والدين، شوهر كردن مادر، فوت یکی از والدین، عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادر مانند؛ اعتياد زيان آور به الكل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء، ابتلا به بيماري هاي رواني با تشخيص پزشك قانوني، سوء استفاده از طفل يا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقي مانند فساد، فحشا، تكدي گري و قاچاق، تكرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف می باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای استرداد طفل

- تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق سند شناسنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- اتیان سوگند
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهود و مطلعین
- سایر دلایل و منضمات