14 پنج‏شنبه

1400/5/14


از جمله وظایف شعب تحقیق اوقاف،تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم موقوفات،وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص، تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفادوقف­نامه یا سایر اسناد مربوطه در صورت ابهام و یا بروز اختلاف و غیره است. هیأت تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است در صورتی که این هیأت نظر خود را اعلام کرده باشد و این نظر موجب ورود ضرر به شخص ذی نفع شود، ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای اعتراض به نظریه هیأت تحقیق اداره اوقاف

- تصویر مصدق نظریه هیات تحقیق (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- معاینه محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادی
- جلب نظر کارشناسی
- سایر دلایل و مستندات