14 پنج‏شنبه

1400/5/14


انحلال عقد نکاح از دو طریق امکان‌پذیر است، فسخ و طلاق. در فسخ نکاح، زوجین با شرایطی می‌توانند بدون رعایت مقررات و تشریفات خاص طلاق، عقد را فسخ کنند یا بر هم زنند، اگرچه برای اثبات آن شرایط باید به دادگاه مراجعه کنند. این موارد عبارت از جنون هریک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، هرگاه زن یا مرد موقع انعقاد عقد نکاح شرط کرده باشند که طرف مقابل باید ویژگی یا صفت خاصی داشته باشد و پس از عقد، آشکار شود که چنین ویژگی یا صفتی در او نیست، یکی از زوجین به عمد با پوشاندن معایبی که دارد یا نمایاندن صفاتی که در او نیست دیگری را فریب داده باشد(تدلیس)، درصورت وجود عیوب عنن، خصاء و ناتوانی جنسی و وجود مشکل در دستگاه تناسلی در مرد و وجود عیوب قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از دو چشم در زن می باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای فسخ نکاح

- تصویر مصدق سند ازدواج عادی (اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- ساير دلايل و منضمات