13 چهارشنبه

1400/5/13


چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌نماید. اگر فرد علیه دارنده چک این ادعا را داشته باشد که چک مورد نظر خالی از دین و تعهد بوده و خوانده استحقاق دریافت وجه آن را ندارد می­تواند دعوای استرداد لاشه چک را مطرح کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای استرداد لاشه چک

- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق رسید عادی (اختیاری)
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات