14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در صورتي كه به علت طلاق يا هر دليل ديگري والدين طفل در يك منزل سكونت نداشته باشند، هر يك از والدين كه طفل تحت حضانت او نيست، حق ملاقات فرزندش را دارد. بنابراین پدر یا مادر طفل می­توانند با استناد به رابطه زوجیت خاتمه یافته، بیان نام فرزند مشترک و سن وی، اشاره به حق ملاقات خود و منع طرف دیگر از ملاقات وی به استناد ماده 1174قانون مدنی از دادگاه مذکور صدور حکم بر تعیین وقت ملاقات و مکان آن را خواستار ­شوند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای ملاقات با فرزند

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات