14 پنج‏شنبه

1400/5/14


دیه مالی است که به سبب جنایات بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می­شود. در قتل­های خطایی، شبه عمد و جرح شبه عمد، دیه تعلق می­گیرد. هنگامی که تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات به دلایلی مانند: فوت متهم یا محکوم­علیه در مجازات­های شخصی، گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت، عفو، نسخ مجازات قانونی، اعتبار امر مختومه، مرور زمان در مجازات­های بازدارنده موقوف گردد و نتوان موضوع را از طریق کیفری تعقیب نمود، فرد می­تواند با ارائه دادخواست مطالبه دیه به مراجع حقوقی طرح دعوا کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه دیه

- تصویر مصدق دادنامه (اختیاری)
- تصویر مصدق گزارش مرجع انتظامی (اختیاری)
- تصویر مصدق نظریه پزشکی قانونی (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات