14 پنج‏شنبه

1400/5/14


سهم­ الشرکه یک حق مالی است زیرا ارزش مبادله­ای دارد و مال منقول و قابل توقیف می­باشد. برای مطالبه سهم­الشرکه ابتدا باید شرکتی به صورت قهری یا قراردادی و مال مشاعی وجود داشته باشد و هر یک از شرکاء در این مال به یکی از اسباب اشاعه شریک باشند. در صورتی که شرکت در اثر رجوع یکی از شرکاء، تقسیم یا تلف شود و تمام مال مشترک از بین برود. همچنین هنگامی که برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکاء هر وقت بخواهد می­تواند رجوع کند و سهم­الشرکه را مطالبه کند که در صورت عدم پرداخت شریک به دادگاه رجوع می­کند.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای مطالبه سهم ­الشرکه

- تصویر مصدق قرارداد شرکت (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات