14 پنج‏شنبه

1400/5/14


ممکن است کسی که ظاهراً با دیگری قرابت نسبی دارد اقدام به نفی نسب کند و به تعبیر دیگر وجود چنین رابطه­ای را انکار نماید. هرگاه مردی که بر طبق اماره فراش پدر کودکی به شمار می­آید بخواهد انتساب آن کودک را به خود نفی کند، باید خلاف اماره قانونی فراش را در دادگاه اثبات کند یا به لعان متوسل شود.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای صدور نفی نسب

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق سند عادی (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست جلب نظر کارشناس
- تحقیقات محلی
- درخواست استعلام
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- اتیان سوگند
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستندات