14 پنج‏شنبه

1400/5/14


احداث هر گونه ساختمان در محدوده قانونی شهرها، بایستی با اخذ مجوز از شهرداری انجام پذیرد و گواهی پایان ساختمان قائم به دریافت پروانه­های صادره بوده و تائیدی بر صحت اجرا و رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی است. دفاتر اسناد رسمی مکلف­­اند در زمان انجام معاملات با اخذ گواهی پایان کار و یا عدم خلاف، اقدام به انجام معامله نماید. حال در صورتی که فروشنده اقدام به اخذ پایان کار ننماید خریدار می­تواند الزام وی را به اخذ پایان کار در خصوص ملک احداثی از دادگاه تقاضا نماید.
مدارك و منضمات مورد نياز جهت طرح دعوای الزام به اخذ پایان کار

- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- معاینه محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- سایر دلایل و مستندات
- اتیان سوگند