13 چهارشنبه

1400/5/13


بطورکلی اختراع به معنی راه حل جدید و نوآورانه برای حل یک مشکل است. این راه حل ممکن است به ایجاد وسیله، دستگاه، محصول، دارو یا فرآیند صنعتی کاملاً جدید مربوط باشد، یا ممکن است فقط بهبود جزئی محصول یا فرآیند شناخته شده­ای باشد. در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره ثبت اختراعات و مالكيت صنعتي انجام مي‌گيرد. براي حفظ حقوق درخواست­كنندگان ثبت اختراعات كه ممكن است نسبت به تصميم اداره مالكيت صنعتي اعتراضي داشته باشند، ماده 7 قانون ثبت اختراعات، طرح­هاي صنعتي و علائم تجاري شكايت نسبت به تصميم آن اداره را پيش­بيني كرده و به تقاضا­كننده اين حق را داده است كه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رد تقاضاي ثبت به دادگاه صالح مراجعه كنيد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای الزام به ثبت اختراع

- تصویر مصدق اظهارنامه ثبت اختراع (اختیاری)
- تصویر مصدق نظر اداره کل مالکیت صنعتی (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- درخواست جلب نظر کارشناس
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات