14 پنج‏شنبه

1400/5/14


سرپرستی یا حضانت به معنی مراقبت و نگهداری از کودک و پرورش جنبه­های مادی و معنوی شخصیت او است.. حضانت اطفال هم حق و هم تکلیف والدین می­باشد. حق تقدم در حضانت اطفال اعم از پسر و دختر تا سن هفت سالگی با مادر است و حق مزبور در شرایط عادی و در صورت حصول توافق میان والدین طفل تا زمان رسیدن او به سن بلوغ ادامه خواهد یافت، بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می­باشد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای درخواست سرپرستی طفل

- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه زوجین (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- تحقیقات محلی
- شهادت شهود و مطلعین
- شماره پرونده استنادی
- سایر دلایل و مستندات