14 پنج‏شنبه

1400/5/14


اشخاص خنثی یا کسانی که علائم جنسی آن­ها با گرایشات و تمایلات جنسیشان موافق نسیت می­توانند تقاضای تغییر جنسیت نمایند. متقاضیان پس از ثبت درخواست خود در سازمان بهزیستی به دادگاه فرستاده شده و توسط پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می­گیرند و در صورتی که نیاز آن­ها به تغییر جنسیت به طور قانونی و با تشخیص پزشک و دادگاه صالح تأیید شود دادگاه بلافاصله اقدام به صدور دستورات لازم برای انجام عمل جراحی و صدور مدارک شناسایی با ذکر جنسیت جدید می­نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تغییر جنسیت

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق نظریه پزشک متخصص(اجباری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادي
- استعلام نظر پزشکی قانونی
- ساير دلايل و منضمات