13 چهارشنبه

1400/5/13


افراد مجاز به انتخاب هر نامی هستند، مگر نام­هایی که ممنوعیت انتخاب آن­ها در قانون تصریح شده باشد. در صورتی که نام شخص از اسامی ممنوعه باشد، برای تغییر نام هیأت حل اختلاف ثبت صالح به رسیدگی خواهد بود ولی در سایر موارد که هر دلیل نفعی مشروع در تغییر نام وجود داشته باشد، متقاضی می­تواند برای تغییر نام در مراجع عمومی دادگستری، تقاضا دهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تغییر نام

- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- تصویر مصدق استشهادیه محلی (اختیاری)
- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- تحقیقات محلی
- ساير دلايل و منضمات