14 پنج‏شنبه

1400/5/14


در مواردی شخص می­تواند تقاضای تحویل اصل اسناد خود را از دادگاه بنماید از جمله: در صورت خودداری از دادن اسناد مالکین توسط مراکز و اشخاصی که اصل اسناد را در اختیار دارند، خودداری از تحویل اصل اسناد مالکیت توسط فروشنده­ای که خودرو یا ملک خود را فروخته است، خودداری شخص از استرداد اسناد مالکیت ثبت شده شخصی که به طرق مختلف مانند امانت و غیره در اختیار اوست، خودداری اداره راهنمایی و رانندگی از تحویل گواهینامه شخصی که موجبات دریافت گواهینامه خود را فراهم کرده است.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تحویل اصل اسناد مالکیت (غیرمالی)

- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.
- استماع شهادت شهود و مطلعين
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و مستنداات