13 چهارشنبه

1400/5/13

الزام به تنظیم سند مالکیت
طبق قانون ثبت اسناد و املاک، همین که ملکی طبق مواد (22، 46 و 48) در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده، یا به موجب ارث مالک گردیده مالک خواهد شناخت. در صورتی که معامله راجع به حقوق یا عين يا منافع املاك باشد و فروشنده از تنظیم سند رسمی امتناع کند، خریدار می­تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی از دادگاه بخواهد.
مدارک و منضمات مورد نیاز برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

- تصویر مصدق قرارداد (اختیاری)
- ظهر قرارداد (اختیاری)
- تصویر مصدق رسید پرداخت وجه (اختیاری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اختیاری)

- به همراه داشتن كارت ملي جهت احراز هويت و كارت عابر بانك جهت پرداخت هزينه ي دادرسي الزامي است.
*در صورت عدم وجود مدارك اختياري فوق مي توانيد يكي از دلایل ذيل را ارائه نماييد.

- استماع شهادت شهود و مطلعين
- درخواست استعلام
- شماره پرونده استنادي
- ساير دلايل و منضمات
- معاینه محلی
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند