13 چهارشنبه

1400/5/13


در اصطلاح حقوقی، اقاله یا تفاسخ عبارتست از منحل ساختن عقد با توافق و تراضی طرفین معامله.اقاله صرفاً انحلال معامله­ای است که قبلاً منعقد شده تا از آثار ناشی از عقد در آینده جلوگیری گردد . همچنین عقد را از زمان تشکیل آن منحل نمی­سازد بلکه سبب انحلال عقد از هنگام وقوع اقاله خواهد شد. برخی از شرایط صحت اقاله عبارت است از رضایت در طرفین عقد و اعلام اراده ایشان به وسیله لفظ یا فعلی که دلالت بر آن داشته باشد، همچنین طرفین باید به هنگام اقاله، دارای اهلیت باشند.در صورت تلف مورد معامله نیز اقاله امکانپذیر است در این صورت به جای چیزی که تلف شده است، بدل آن چیز اعم از مثل و یا قیمت آن در زمان تادیه مسترد خواهد شد.با توجه به اینکه اقاله در نتیجه برخورد قصد و رضای طرفین ایجاد می­گردد، لذا چنانچه یکی از طرفین ادعای عدم وقوع اقاله را مطرح نماید طرف دیگر می تواند به منظور اثبات اقاله محقق شده دادخواستی مبنی بر تائید اقاله محقق شده را مطرح نماید.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تأیید اقاله
- تصویر مصدق قرارداد (اجباری)
- تصویر مصدق سند مالکیت (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.

- شهادت شهود و مطلعین
- تحقیقات محلی
- اتیان سوگند
- درخواست استعلام
- پرونده استنادی
- ارجاع به کارشناسی
- معاینه محلی
- سایر دلایل و مستندات