13 چهارشنبه

1400/5/13


در صورتی که ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. چنانچه بين ابوين در نحوه ملاقات و محل و مدت انجام آن توافق نشده باشد یا اختلاف حادث شود، دادگاه با توجه به وضعيت طرفين و اوضاع و احوال قضيه و امكانات و تمهيدات موجود كه در هر پرونده و دعوي متفاوت است تعيين تكليف مي­نمايد.
مدارک و منضمات مورد نیاز جهت طرح دعوای تعیین تاریخ/ مدت ملاقات
- تصویر مصدق سند ازدواج (اختیاری)*
- تصویر مصدق سند طلاق (اختیاری)
- تصویر مصدق شناسنامه (اجباری)
- به همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است.
* در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید.
- درخواست استعلام
- تحقیقات محلی
- شماره پرونده استنادی
- شهادت شهود و مطلعین
- سایر دلایل و منضمات